Oferta

JP Contracting pl przygotowana jest do podjęcia się każdego przedsięwzięcia wykonawczego w następującym zakresie:

  • realizacji konstrukcji żelbetowych oraz stanów surowych otwartych obiektów budownictwa ogólnego: budynków biurowych, hotelowych, użyteczności publicznej, centrów handlowych, obiektów sportowych, wysokościowych budynków mieszkalnych;

  • realizacji konstrukcji żelbetowych i stalowych obiektów budownictwa inżynierskiego: mostów, wiaduktów, konstrukcji oporowych i podziemnych;

  • wykonawstwa specjalistycznych robót żelbetowych: realizacji skomplikowanych i technicznie wymagających konstrukcji żelbetowych, wielkogabarytowych robót fundamentowych, robót torowych ;

  • wykonawstwa robót instalacyjnych i wykończeniowych;

  • realizacji w formule generalnego wykonawstwa obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych.