Oferta

Spółka JP Contracting pl dysponuje kadrą techniczno-inżynierską z bogatym doświadczeniem w realizacji pełnego zakresu prac budowlanych, który obejmuje wszystkie kluczowe etapy procesu inwestycyjnego.

W naszej dyspozycji mamy odpowiednio dobrane zespoły pracowników fizycznych z kwalifikacjami w zawodach ogólnobudowlanych. Posiadamy zaplecze organizacyjno-technicznym zapewniające pełne wsparcie dla sprawnej
i terminowej realizacji całego procesu realizacyjnego. 
Wszelkie prace konstrukcyjne i ogólnobudowlane JP Contracting pl wykonuje kompleksowo, zgodnie z przyjętymi standardami i obowiązującymi na rynku procedurami dla realizacji inwestycji w formule generalnego wykonawstwa.

Naszą domeną jest wykonawstwo pełnego zakresu specjalistycznych robót żelbetowych dla obiektów budownictwa inżynierskiego - mostów, wiaduktów, konstrukcji oporowych i podziemnych, a także budowli kubaturowych.