Kontakt

JP Contracting Sp. z o.o.
ul. Racławicka 146
02-117 Warszawa
tel.: +48 22 114 00 60
fax: +48 22 114 00 59
e-mail: biuro@jpcontracting.com.pl

NIP:  5262159023
REGON: 012950130
Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000141731
w Sądzie rejonowym dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

formularz kontaktowy